Hakusanamainonnan trendit 2019

Vaikka hakusanamainonnan perusperiaatteet ovat pysyneet samankaltaisina aina hakusanamainonnan alkuajoista saakka, ja erityisesti hakukoneen käyttäjien näkymä on muuttunut yllättävän vähän, on vuosien saatossa mainonnan hyödyntäminen kehittynyt ja monipuolistunut merkittävästi.

Nostamme esiin kolme hakusanamainontaan liittyvää tärkeää trendiä, jotka tulevat vaikuttamaan mainonnan tekemiseen vuoden 2019 aikana ja pidemmällä aikajaksolla muuttamaan hakusanamainontaa entisestään.

Yleisökohdentamisen hyödyntäminen
Perinteisesti avainsanat ovat olleet hakusanamainonnan kohdentamisen lähtökohta, mutta avainsanojen rinnalle on viimeisten vuosien aikana tullut enemmissä määrin myös display-mainonnasta tuttua yleisöjen pohjalta tehtävää kohdentamista. Yleisökohdentamisen yhdistämisellä avainsanoihin on muun muassa voitu varmistaa mainonnan paras mahdollinen näkyvyys erityisesti niille henkilöille, jotka ovat aiemmin jo olleet kiinnostuneita mainostajan palveluista tai poissulkea mainonnan piiristä jo kyseisen palvelun tilanneet henkilöt.

Yleisökohdentamisen merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa entisestään. Vuonna 2019 on tärkeää muistaa hyödyntää mainonnan tehostamisessa yleisemmin käytössä olevien retargeting-yleisöjen lisäksi myös muun muassa omien asiakkaidesi tai potentiaalisten asiakkaiden ja Googlen tarjoamien käyttäytymiseen pohjautuvien yleisöjen tarjoamia mahdollisuuksia.

Automaation hyödyntäminen
Automaatiota on voitu hyödyntää mainonnan tehostamisessa jo vuosia, mutta työkalut automaation hyödyntämiseen mainonnan tehostamisessa ovat kehittyneet valtavasti erityisesti viime aikoina. Esimerkiksi hintatarjousten optimoinnissa on siirrytty entistä voimakkaammin automaation hyödyntämiseen tavoitteita kohti optimoivien hintatarjousstrategioiden kehittymisen myötä.

Vuoden 2018 loppupuolella Google julkisti myös Responsive Search Ads -mainosmuodon, joka mahdollistaa lukemattomien eri otsikoiden ja mainostekstien testaamisen automaattisesti suoraan yhden mainosversion kautta.

Näiden lisäksi on mahdollisuuksia hyödyntää automaatiota edistyneempien apuvälineiden, kuten automaattisten sääntöjen tai Google Ads -skriptien avulla, mitkä mahdollistavat lukemattomien manuaalisten toimenpiteiden automatisointia.

Vuoden 2019 aikana automaatiota tehokkaasti hyödyntävät mainostajat tulevat hyötymään entistä enemmän. Jos kampanjoinnissasi ei vielä hyödynnetä automaation tuomia hyötyjä, tulet hetki hetkeltä jäämään enemmän jälkeen kilpailijoista.

Mainonnan personointi
Perinteisesti mainonnan personointi on hakusanamainonnassa pohjautunut hakijan käyttämään hakusanaan, jolloin mainosta on personoitu vastaamaan mahdollisimman hyvin jokaista eri hakua. Personointi hakusanan pohjalta on erittäin tärkeää ja hyvä lähtökohta monipuolisemman personoinnin kehittämiselle.

Jos haluat erottua kilpailijoista on vuonna 2019 kuitenkin tärkeää personoida mainoksia myös monipuolisemmin kuin pelkän hakijan käyttämän hakusanan pohjalta. Hyödynnä yleisödataa ja personoi mainoksia esimerkiksi olemassa oleville asiakkaillesi, sivustollasi aiemmin käyneille tai tietylle kohderyhmälle. Automaation avulla on mahdollista mainosta personoida myös entistä monipuolisemmin lukemattomien ajankohtaisten asioiden ja muuttujien pohjalta, jossa rajat asettaa lähinnä oma luovuus.

Onko yrityksenne hakusanamainonta ajantasalla?

Ota yhteyttä:


Niklas Holmström
CEO
niklas @ performission.fi
+358 40 557 7636