SEO-trendit 2019 – ota ainakin nämä huomioon

Hakukoneoptimoinnin maailma kokee jälleen muutoksia myös vuonna 2019. Osa asioista on kuitenkin ollut pinnalla aiemminkin, mutta näiden painoarvo vain kasvaa kuluvana vuotena. SEO-työn perusteet pohjimmiltaan ovat aina toimivia. Selkeitä trendejä SEO-työssä on kuitenkin havaittavissa. Erityisesti ihmisten hakukäyttäytyminen kerääntyy entistä enemmän kysymysten ja ongelmien ympärille.
Seuraavat kolme alle lueteltua aihetta hyvin suurella todennäköisyydellä tulevat muuttamaan osittain SEO-työn kenttää lähivuosina. Kuten sanottua, osa muutoksista on ollut jo tapetilla aiemmin, mutta nyt on vihdoinkin aika laittaa nämä kuntoon.

1. Jäsennelty eli strukturoitu data
Jäsennelty eli strukturoitu data on hakukoneille annettavaa lisätietoa verkkokaupan kautta itse tuotteesta tai palvelusta esim. hinnan, varastotilanteen tai tuotearvion muodossa. Jos käyttäjät näkevät nämä tiedot jo Google-hakutuloksissa niin on myös mahdollista että klikkausprosentti kasvaa hakutuloksissa.

Verkkokaupat, uutissivustot tai blogit voivat hyötyä jäsennellystä eli struktutoidusta datasta. Käyttäjät ja asiakkaat todennäköisesti jättävät tuotteista tai palveluista erilaisia arvioita tai muuta vastaavaa tietoa. Strukturoitu data täten tuo lisätietoa halutuloksiin, joten käyttäjät herkemmin klikkaavat myös näitä hakutuloksia.


Rich Snippet -yhteenveto ja Rich-kortti (Rich Cards) ovat yhdet esimerkit structured datasta.

Jäsenneltyä eli strukturoitu dataa on voinut jo saada esille hakutuloksiin jo vuosia. Nykyisin ennen kaikkea tekoälyn eli AI:n (Artificial Intelligence) tullessa yleisemmäksi tämä näkyy myös Googlen toiminnassa. Samalla täten strukturoidun datan painoarvo kasvaa Googlen hakutuloksissa. Suunniteltu sisältöstrategia ja strukturoitu data tuovat varmasti lisäarvoa hakukoneille, mutta ennen kaikkea käyttäjille. Jäsennelty eli strukturoitu data auttavat hakukoneita ymmärtämään jo alkuvaiheessa mistä sivulla on kyse.

2. Visual Search -kuvahaku on täällä jo!
Kuvien SEO-optimointi on aina ollut tärkeä osa SEO-työtä. Perusteet kuvien tiedostokoon, kuvien tiedostonimen ja ALT-tekstien kohdalla pätevät vieläkin. Tärkeintä on kuitenkin jatkossa miettiä, että miten kuvat voivat tukea muuta sivuston sisältöä. Lisäksi miten voitaisiin tuoda brändiä enemmän esille kuvien muodossa.

Google RankBrainin kehittyessä, niin Google hakukoneen ymmärtää kuvia enemmän ja paremmin tulevaisuudessa. Kuvahaun teknologia voi olla hieman monimutkaisempaa kuin tekstiin perustavat haut. Tästä huolimatta Visual Search on täällä jo. Vuosi on puhuttu Voice Search -puhehausta, mutta tähän rinnalle on nyt myös nousemassa Visual Search -kuvahaku. Monen suuren yrityksen applikaatiossa on myös mahdollisuus kuvahakuun.


Kuvahaun (Visual Search) esimerkki Googlen omasta applikaatiosta

Juodessasi erikoisen hyvän pienpanimo-oluen niin eikö olekin helpompaa ottaa kuva pullosta? Kaveri esittelee innokkaasti uutta kirjaa, niin varmasti otat mieluummin kuvan älypuhelimellasi vai kirjoitatko kirjan nimen Googleen? Tästä on lyhyt matka kuvahakuun.

Kuvien SEO-optimoinnilla pääsee jo pitkälle. Kannattaa kuitenkin miettiä uudelleen miten kuvat voisivat tukea muuta sisältöä. Ovatko kuvasi nettisivustolla mahdollisimman relevantteja ja palvelevatko ne asiakkaita? Brändiä voi aina pyrkiä tuomaan enemmän esille visuaalisesti. Erilaiset infograafit ovat myös oivallinen tapa ilmaista numeroita visuaalisessa muodossa.

3. Päivitetään hakusanat ja kirjoitetaan semanttisesti
Yksittäisen hakusanojen painoarvoa ei saa toki aliarvioida ja tämä on myös tänä päivänä tärkeää. Pitkällä juoksulla tämä taktiikka on kuitenkin melko kapeakatseista.

Googlen ja muiden hakukoneiden perimmäinen tarkoitus on tarjota vastauksia ongelmiin sekä kysymyksiin. Hakukoneista haettavat kysymykset ja ongelmat ovat yleisesti ottaen monimutkaisempia. Google RankBrain tulee myös tässä aiheessa esille. RankBrainin kehittyessä enemmän ja enemmän hakukonerobotit ymmärtävät tekstisisältöä monipuolisemmin. Ei puhuta vain yksittäisistä hakusanoista vain myös monien sanojen yhdistelmistä, kysymyksistä, synonyymeista ja muista variaatioista.

Yksittäisten hakusanojen lisäksi on tärkeää tutkia ihmisten tarpeita myös erilaisten isojen teemojen kautta. Teemat voivat sisältää erilaisia variaatioita ja kysymyksiä yksittäisten niin sanottujen päähakusanojen ympärillä. Teeman alle voidaan alkaa keräämään vastauksia kysymyksiin sekä ongelmiin, mitä ihmiset etsivät hakukoneista.

Miten tuottaa sitten sisältöä näiden erilaisten hakusanojen variaatioiden, kysymysten ja ongelmien ympärille? Vastaus on Semantic SEO eli semanttinen SEO-kirjoittaminen. Kyseessä on monipuolisempi ja viittaavampi kirjoittaminen SEO-kakkulat päässä. Samalla sisällöntuotanto monipuolistuu. Teksti itsessään tulisi sisältää monipuolisia vastauksia, variaatioita ja synonyymeja tärkeistä päähakusanoista. Annetaan selkeä vastaus kysymykseen tai ongelmaan. Tekstiä voidaan jaotella tekstikappaleisiin monipuolisesti erilaisina vastauksina ihmisten hakemiin pulmiin.

Semantic SEO:n tarkoitus on pohjimmiltaan tarjota sitä, mitä ihmiset hakevat hakukoneista: vastauksia arjen ongelmiin ja kysymyksiin.

Onko yrityksenne hakukoneoptimointi ajantasalla?

Ota yhteyttä:


Niklas Holmström
CEO
niklas @ performission.fi
+358 40 557 7636