Vaikuttajamarkkinoinnin avulla viestisi voidaan kertoa siellä, missä kuluttajat ovat alttiita vaikutteille. Nykypäivän digitaalisessa ympäristössä vaikuttajamarkkinointi on tutkitusti tehokasta ja vaikuttaa merkittävästi enemmän ostopäätökseen kuin perinteinen brändiviesti.

Teemme yhteistyössä vaikuttajien kanssa kohdennettua markkinointia eri sosiaalisen median kanavissa. Sosiaalisen median vaikuttajien jakamat kokemukset ja suositukset toimivat perinteistä mainontaa tehokkaammin, sillä markkinointi tapahtuu luontevassa, autenttisessa ympäristössä, aidoilla kokemuksilla ja ajatuksilla maustettuna. Sosiaalisessa mediassa tapahtuva viestintä vaikuttaa tutkitun tehokkaasti kohdeyleisön asenteisiin silloin kun vaikuttaja, tuote, sekä kohdeyleisö ovat oikein ja huolellisesti valittuja. Parhaimmillaan vaikuttajamarkkinoinnilla tavoitetaan oikea kohdeyleisö myös siellä, mihin perinteinen markkinointi ei ulotu.Vaikuttajamarkkinointia voidaan toteuttaa usein eri tavoin. Kampanjasuunnittelu aloitetaan tuotteen tai palvelun kohderyhmän kartoittamisella, kenelle viesti suunnataan ja mitä halutaan kertoa. Tarkka kohderyhmän kuvaus auttaa oikeiden vaikuttajien valinnassa. Kampanjalle yleisiä tavoitteita voivat olla mm. brändin tunnettuuden rakentaminen, tuotteen tai palvelun kokeilu, tykkääjien ja seuraajien tai suoran myynnin kasvattaminen. Tavoitteita tukevien mittaustapojen ja mittareiden valinta on ensiarvoisen tärkeää kampanjan tehokkuuden arvioimiseksi.

Vaikuttajamarkkinoinnin avulla saadaan toteutettua mielenkiintoisia ja luovia kampanjoita, joissa näkyy aidolla tavalla vaikuttajan persoona. Kun kampanja suunnitellaan alusta lähtien yhdessä vaikuttajan kanssa, saadaan aikaiseksi hedelmällinen, kohderyhmää puhutteleva toteutus.

Brändin näköinen toteutus halutulle kohdeyleisölle, oikein mitattuna.

Parhaimmillaan vaikuttajakampanjalla tavoitetaan oikea kohdeyleisö myös siellä, mihin perinteinen markkinointi ei ulotu.

Räätälöidyt kampanjat

Toteutamme räätälöityjä kampanjoita, joihin valitsemme laajasta vaikuttajaverkostostamme brändinne näköiset ja yrityksellenne sopivat vaikuttajat. Työ aloitetaan kampanjan suunnittelulla ja ideoinnilla ja toteutetaan budjettisi mukaisesti. Markkinointikampanjan päätyttyä analysoimme ja raportoimme tulokset kehitysehdotuksineen.

Tuotetestaus

Vaikuttajan kanssa yhdessä tehdyt tuotetestaukset toimivat tehokkaasti koska sitoutuneet seuraajat arvostavat vaikuttajan mielipidettä. Mielikuvaan ja ostopäätökseen positiivisesti vaikuttavan mielipiteen lisäksi luodaan autenttisia käyttökokemuksia ja suosituksia.

Palvelukokemukset

Vaikuttaja voi käynnistää dialogin tuotekehityksen ja loppukäyttäjien välillä. Palvelusta saadaan arvokasta käyttökokemusta, joka toimii työkaluna palvelumuotoiluprosesseissa.

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on kuluttajalle hyödyllisen sisällön tuottamista brändin tavoitteet keskiössä ja sisältömarkkinoinnin keinoin kuluttajaa on helppo lähestyä. Markkinointi tarkoin valituissa kanavissa on tehokas keino näkyä juuri oikeissa paikoissa sekä tavoittaa haluttu kohdeyleisö. Sisältömarkkinointi on oivallinen keino brändin rakentamiseen sekä näkyvyyden lisäämiseen.

Kumppanuusmarkkinointi

Kumppanuusmarkkinointi on tulospohjaisen markkinoinnin kaikkein puhtain muoto. Suuri lisäarvo sillä saavutetaan myynnin lisäksi myös arvokkaan datan keräämisessä asiakaspolun loppupäästä. Kumppanuusmarkkinointi auttaa ymmärtämään paremmin asiakaspolkuasi.

Brändilähettiläs

Brändilähettiläs mahdollistaa monipuolisen vaikuttamisen eri sosiaalisen median kanavissa. Valitsemalla brändin imagoon sopiva vaikuttaja, saadaan rakennettua positiivisia mielikuvia ja puhutellaan kohderyhmää laaja-alaisesti. Brändilähettilään käytön tavoitteena on parantaa yrityksen tai brändin näkyvyyttä, tunnettavuutta ja rakentaa luottamusta kuluttajan sekä brändin välille.

Tuotekehitys

Valitsemalla vaikuttajan kohderyhmäsi mukaisesti, voidaan toteuttaa kampanja jossa tuotekehityksesi saa arvokasta tietoa tuotteesi tai palvelun loppukäyttäjiltä.

Asiakasreferenssit

Lue mitä asiakkaamme kertovat yhteistyöstämme.

New call-to-action

Sosiaalisen median konsultointi

Joskus matka sosiaalisen median haltuunottoon alkaa takamatkalta. Teemme sosiaalisen median konsultointia ja yleensä se on lähtölaukaus sosiaalisen median ja vaikuttajien maailmaan. Autamme sinua näissä asioissa:

– miksi ja milloin kannattaa olla aktiivinen
– sinulle oikeiden sosiaalisen median kanavien valinta
– tilien perustaminen
– workshop tilien hallintaan ja tehokkaaseen markkinointiin
– sisällöntuotanto ja tilien ylläpito

New call-to-action

Kiinnostuitko?

Mikäli kiinnostuit palveluistamme, niin ota meihin yhteyttä.

New call-to-action