Vaikuttajamarkkinoinnin avulla viestisi voidaan kertoa siellä, missä kuluttajat ovat alttiita vaikutteille. Nykypäivän digitaalisessa ympäristössä vaikuttajamarkkinointi on tutkitusti tehokasta ja vaikuttaa merkittävästi enemmän ostopäätökseen kuin perinteinen brändiviesti.
 
Tutustu e-kirjaamme ”Vaikuttajamarkkinointi on tehokasta – 10 syytä tehdä vaikuttajamarkkinointia 2022”

Lataa opas

Performission on vaikuttajamarkkinoinnin toimisto

Olemme strategisen vaikuttajamarkkinoinnin kumppani, joka auttaa teitä toteuttamaan ketterästi tuloksellisia vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoita. Valttikorttejamme ovat laajat vaikuttajakontaktit, vankka ammattitaito ja monipuolinen kokemus vaikuttajamarkkinoinnista. Pystymme huippusuorituksiin myös nopeallakin aikataululla. Toteutamme personoidut vaikuttajakampanjat yhteistyössä vaikuttajien kanssa vastaamaan aina juuri teidän yrityksenne tarpeita ja tavoitteita.

  • ✔ Vaikuttajamarkkinoinnin ostaminen meiltä on helppoa, mutkatonta ja kustannustehokasta
  • ✔ Kampanjat suunnittelemme tavoitteidenne mukaisesti
  • ✔ Käytämme kampanjoissa laajasti suomalaisia vaikuttajia
  • ✔ Teemme sopimukset vaikuttajien kanssa
  • ✔ Hoidamme yhteydenpidon, kampanjaperehdytykset ja palkkiomaksut vaikuttajien kanssa
  • ✔ Vaikuttajakampanjoiden seuranta, analysointi, raportointi ja jatkoehdotukset


Teemme brändin näköisen toteutuksen halutulle kohdeyleisölle, oikein mitattuna ja parhaimmillaan tavoitamme oikean kohdeyleisön myös siellä, mihin perinteinen markkinointi ei ulotu.

Kaupallisia yhteistöitämme

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä ja kerromme lisää.

New call-to-action

Vaikuttajayhteistyö ja vaikuttajamarkkinoinnin hinta

Toteutamme räätälöityjä vaikuttajamarkkinoinnin erikokoisia kampanjoita, joihin valitsemme brändinne näköiset ja yrityksellenne sopivat vaikuttajat suoraan verkostostamme tai sen ulkopuolelta. Työ aloitetaan vaikuttajakampanjan suunnittelulla ja ideoinnilla sekä toteutetaan budjetin ja sovitun aikataulun mukaisesti. Asetamme vaikuttajakampanjan tavoitteet aina yhdessä asiakkaan kanssa. Kampanjoinnin päätyttyä analysoimme ja raportoimme tulokset kehitysehdotuksineen. Käytämme tulosten analysoinnissa ja raportoinnissa saatavilla olevaa dataa, mahdollisimman monipuolisesti eri lähteistä. Tarjoamme myös mahdollisuuden tehdä myös pidempiaikaista yhteistyötä vaikuttajien kanssa, joista esimerkkinä vaihtuvien vaikuttajien kanssa tehtävät kuukausittaiset markkinointikampanjat sekä brändilähettiläisyys.

Vaikuttajamarkkinoinnin hinta määritellään tapauskohtaisesti ja käytettävissä olevan budjetin mukaan. Seikat, jotka vaikuttavat hintaan ovat vaikuttajakampanjan laajuus (montako vaikuttajaa halutaan mukaan), käytetäänkö mikrovaikuttajia vai suuremman seuraajakunnan omaavia vaikuttajia, missä kanavissa halutaan näkyä ja miten monilla julkaisuilla. Tavoitteemme on maksimoida markkinointipanostuksesi tuotto, läpinäkyvästi, mittavasti ja tehokkaasti.

Vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa

Vaikuttajamarkkinointia voidaan toteuttaa sosiaalisessa mediassa usealla eri tavalla. Kampanjasuunnittelu aloitetaan tuotteen tai palvelun kohderyhmän kartoittamisella – kenelle viesti suunnataan ja mitä halutaan kertoa. Tarkka kohderyhmän kuvaus auttaa oikeiden vaikuttajien valinnassa. Vaikuttajakampanjalle yleisiä tavoitteita voivat olla mm. brändin tunnettuuden rakentaminen, tuotteen tai palvelun kokeilu, tykkääjien ja seuraajien tai suoran myynnin kasvattaminen.

Vaikuttajamarkkinoinnin avulla saamme toteutettua mielenkiintoisia ja luovia kampanjoita, joissa näkyvät aidolla tavalla vaikuttajan persoona. Kun vaikuttajakampanja suunnitellaan alusta lähtien yhdessä vaikuttajan kanssa, saadaan aikaiseksi hedelmällinen, kohderyhmää puhutteleva toteutus. Pyrimme aina ylittämään odotukset sekä asetetut tavoitteet ja joskus suunnittelemastamme vaikuttajakampanjasta tulee viraali.

Instagram vaikuttajamarkkinointi. Osaamme analysoida vaikuttajan Instagram-yleisön työkaluillamme ja tämä auttaa asiakkaan viestin viemisessä oikealle kohderyhmälle. Käyttämiemme raportointityökalujen avulla voimme analysoida kampanjan tulokset tarkasti ja tehdä suositukset jatkosta.

Sisältömarkkinointi. Sisältömarkkinointi on kuluttajalle hyödyllisen sisällön tuottamista brändin tavoitteet keskiössä ja sisältömarkkinoinnin keinoin kuluttajaa on helppo lähestyä. Markkinointi tarkoin valituissa kanavissa on tehokas keino näkyä juuri oikeissa paikoissa sekä tavoittaa haluttu kohdeyleisö. Sisältömarkkinointi on oivallinen keino brändin rakentamiseen sekä näkyvyyden lisäämiseen.

Palvelukokemukset. Vaikuttaja voi käynnistää dialogin tuotekehityksen ja loppukäyttäjien välillä. Palvelusta saadaan arvokasta käyttökokemusta, joka toimii työkaluna palvelumuotoiluprosesseissa.

Brändilähettiläs. Brändilähettiläs mahdollistaa monipuolisen vaikuttamisen eri sosiaalisen median kanavissa. Valitsemalla brändin imagoon sopiva vaikuttaja, saadaan rakennettua positiivisia mielikuvia ja puhutellaan kohderyhmää laaja-alaisesti. Brändilähettilään käytön tavoitteena on parantaa yrityksen tai brändin näkyvyyttä, tunnettavuutta ja rakentaa luottamusta kuluttajan sekä brändin välille.

Tuotekehitys. Valitsemalla vaikuttajan kohderyhmäsi mukaisesti, voidaan toteuttaa vaikuttajakampanja, jossa tuotekehityksesi saa arvokasta tietoa tuotteesi tai palvelun loppukäyttäjiltä.

Sosiaalisen median konsultointi. Joskus matka sosiaalisen median haltuunottoon alkaa takamatkalta. Teemme sosiaalisen median konsultointia ja yleensä se on lähtölaukaus sosiaalisen median ja vaikuttajien maailmaan. Autamme sinua näissä asioissa: miksi ja milloin kannattaa olla aktiivinen, sinulle oikeiden sosiaalisen median kanavien valinta, tilien perustaminen, workshop tilien hallintaan ja tehokkaaseen markkinointiin, sisällöntuotanto ja tilien ylläpito.

Vaikuttajamarkkinointi blogissamme

Missä kanavissa vaikuttajamarkkinointia voi tehdä?

Ihmiset viettävät entistä enemmän aikaa sosiaalisen median eri kanavissa. Myös sosiaalisen median kanavia on useita ja niiden määrä kasvaa kasvamistaan. Koska ihmiset viihtyvät somessa, sosiaalinen media toimii myös tehokkaana markkinointikanavana tavoittamaan haluttu asiakaskunta ja kampanjoista on helpompi saada kuulijoita kiinnostavia. Valitsemalla oikean kanavan ja vaikuttajat tuotteen tai palvelun mainostamiseen, on halutun asiakaskunnan rajaaminenkin helpompaa,...

Blogit ja vaikuttajamarkkinointi 2022

Vaikuttajamarkkinointi on jo pitkään ollut yksi tehokkaimmista tavoista markkinoida. Vaikuttajien seuraaminen perustuu vapaaehtoisuuteen, jolloin yleisö valitsee seurattavakseen henkilöitä, joista on valmis imemään vaikutteita. Vaikuttajan suositukset, mieltymykset ja ylipäänsä elämä, kiinnostaa seuraajia. Tästä syystä myös markkinointi vaikuttajan kautta kohtaa kuluttajan henkilökohtaisemmin. Vaikuttajamarkkinointia voi tehdä useammassa eri kanavassa, joista mainittakoon esimerkkeinä Instagram, TikTok, YouTube ja Blogit....

B2B-vaikuttajamarkkinointi – mitä on B2B-vaikuttajamarkkinointi ja miten se toimii?

Vaikuttajamarkkinointi on yksi selkeästi suosituimmista markkinoinnin keinoista kuluttajille myytävien palveluiden ja tuotteiden osalta. Yksi suosion syistä on mahdollisuus tarkkaan kohdennukseen sekä siihen tunnettuun seikkaan, että suositus on aina ollut yksi tehokkaimmista keinoista asiakashankinnassa. Vaikuttajien kautta tuotteita ja palveluita mainostaessa viestin saa aina myös paremmin personoitua ja luotua jopa keskustelua aiheesta. Monesti tällainen somemainonta mielletään...

Vaikuttajamarkkinoinnin tulosten mittaus

Vaikuttajamarkkinoinnin mittarit lähtevät kampanjan tavoitteista. Mittareita voivat olla esimerkiksi kampanjan numeraalinen tavoittavuus (reach, näyttökerrat ja luku/katselukerrat), sitoutuneisuus (engagement rate), myynnin kasvattaminen, liidien kerääminen, yleisön kasvattaminen, näkyvyyden lisääminen halutussa kohderyhmässä, tuotteen tai palvelun kokeilu tai uudet asiakkaat. Vaikuttajakampanjaa lähdetään toteuttamaan sille asetettujen tavoitteiden pohjalta, yhdessä asetettuja tavoitteita tavoitellen. Vaikuttajamarkkinoinnin kampanjan päätyttyä koostamme teille raportin, jossa tuloksia analysoidaan kattavasti.

Olemme tyytyväisiä, kun te olette tyytyväisiä.

Asiakasreferenssit

Lue mitä asiakkaamme kertovat yhteistyöstämme.

Katso referenssit

Vaikuttajamarkkinointi UKK

Usein kuultuja kysymyksiä vaikuttajamarkkinoinnista vastauksineen.

Mitä on vaikuttajamarkkinointi?

Vaikuttajamarkkinointi on markkinointia, jossa sosiaalisen median vaikuttaja mainostaa yrityksen tuotetta tai palvelua sosiaalisen median eri kanavissa kuten Instagram, Facebook, YouTube, blogit ja TikTok.

Mikä on vaikuttaja eli influencer?

Vaikuttaja eli influencer voi olla kuka tahansa henkilö, jolla on seuraajia sosiaalisessa mediassa ja jonka tuottama sisältö kiinnostaa ihmisiä. Vaikuttaja (influencer) voi olla esimerkiksi urheilija tai muu julkisuudenhenkilö, mutta myös täysin tavallinen henkilö, joka herättää mielenkiintoa. Vaikuttajat jaetaan tyypillisesti kahteen kategoriaan; suuriin vaikuttajiin, joilla on kymmeniä, tai jopa satoja tuhansia seuraajia, sekä mikrovaikuttajiin, joilla seuraajia on joitain tuhansia.

Miksi sosiaalisen median vaikuttajia kannattaa käyttää osana markkinointia?

Vaikuttajamarkkinointi toimii, koska markkinointi tapahtuu siellä, missä yritysten kohderyhmä on. Vaikuttajamarkkinointi on samaistuttavaa, aitoa, puhuttelevaa ja se tapahtuu lähellä kuluttajaa. Vaikuttajat pystyvät vaikuttamaan seuraajiensa ostopäätöksiin ja monesti jopa mielipiteisiin. Vaikuttajien seuraaminen on vapaaehtoista, jonka vuoksi markkinointiin sosiaalisessa mediassa suhtaudutaan vastaanottavaisemmin.

Mikä on vaikuttajamarkkinoinnin hinta?

Vaikuttajamarkkinoinnin hinta määritellään tapauskohtaisesti ja yrityksen käytettävissä olevan budjetin mukaan. Seikat, jotka vaikuttavat hintaan ovat: Kampanjan laajuus (montako vaikuttajaa halutaan mukaan), käytetäänkö mikrovaikuttajia vai suuremman seuraajakunnan omaavia vaikuttajia, missä kanavissa halutaan näkyä ja kuinka usealla julkaisulla. Mikäli vaikuttajamarkkinoinnin hinta mietityttää sinua, olethan meihin yhteydessä ja avaamme aihetta lisää.

Millaista vaikuttajamarkkinointia Performission toteuttaa ja keiden kanssa?

Toteutamme vaikuttajamarkkinointia monipuolisesti erilaisille yrityksille sosiaalisen median eri kanavissa. Vaikuttajista käytämme laajasti erilaisia vaikuttajia, jotka valikoidaan yhteistyöhön aina tapauskohtaisesti. On tärkeää, että yrityksen ja vaikuttajan arvot kohtaavat, jolloin yhteistyön onnistumiselle on parhaat lähtökohdat.

Mikä on viraalikampanja?

Viraalikampanjasta voidaan puhua, kun vaikuttajamarkkinoinnin kampanja lähtee leviämään laajasti mm. valtamedian lehdissä, heidän verkkosivuillaan, uutisissa tai useammassa erittäin suuressa kanavassa. Tällainen kampanja on monilla mittareilla onnistunut, sillä se on koskettanut erittäin suurta yleisöä. Viraalikampanjaa on hankala ennustaa etukäteen, mutta tekemällä jotain uutta, mielenkiintoista ja/tai tunteita yleisössä herättävää, on vaikuttajamarkkinoinnin toteutuksella kaikki edellytykset päästä viraaliksi.

Ota yhteyttä

Mikäli kiinnostuit palveluistamme, niin ota meihin yhteyttä.

New call-to-action